Nätverk och projekt

Vi samarbetar med olika företag och organisationer för att utveckla företagandet i kommunen.

Kommunen arbetar tillsammans med olika organisationer inom näringslivet för att utveckla kommunens företagande. Vi samarbetar också med 13 kommuner i kommunalförbundet Fyrbodal. Vi har även gemensamma projekt tillsammans med kommunerna Tjörn och Stenungsund.

Position Väst

Under hösten 2013 startade 18 västsvenska kommuner i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo ett samarbete och marknadsför sig gemensamt under namnet Position Väst för att locka fler företagsetableringar. Satsningen är en del i arbetet med att skapa fler arbeten i området.