Hotell eller liknande verksamhet

Du som är fastighetsägare har ett ansvar för brandskydd enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Brandskyddskraven som ställs när du bygger nytt hotell, pensionat och vandrarhem är höga.

En hand öppnar en hotellrumsdörr.

Verksamheternas ålder och storlek gör att kraven på utrymningssäkerheten varierar eftersom äldre lagstiftning kan gälla. Kravet är att det ska finnas ett skäligt brandskydd även utan att påpekande skett från myndighetens sida.

Ett stöd för dig

Räddningstjänsten har tagit fram en lämplig brandskyddsnivå för hotell eller liknande verksamhet. Det ett stöd till dig som ägare och dig som som driver verksamheten.