Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och till att avnormalisera rökning, vilket i sin tur kan motverka att barn och ungdomar börjar röka. Vattenpipor, e-cigaretter och örtprodukter för rökning omfattas också av förbudet.

Förbudsskylt rökning

Rökförbudet gäller på flera platser

Det är förbjudet att röka i offentliga miljöer som till exempel skolor, sjukvårdslokaler, butiker och kollektivtrafik. Förbudet gäller även restauranger och kaféer där det serveras mat och dryck, samt på uteserveringar. Det är tillåtet att röka i särskilda rökrum, men dit får en inte ta med mat eller dryck.

Rökförbudet inkluderar även "rökning" som:

 • inhalering av tobak som till exempel förångats
 • rökning av örtprodukter
 • användning av e-cigaretter
 • användning av andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Rökfria utomhusmiljöer är bland annat:

 • uteserveringar
 • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel
 • inhägnade idrottsanläggningar utomhus
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
 • skolgårdar

Vem har ansvaret?

Enligt lagen (Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Svensk författningssamling 2018:2018:2088 t.o.m. SFS 2022:1262 - Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) ligger ansvaret för rökförbudet på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. För uteserveringar innebär detta att det är verksamheten själv som är ansvarig. Gällande entréer till lokaler betyder det i de allra flesta fall den som innehar verksamheten som entrén leder in till.

Miljöenheten har ansvar för tillsynen och ska alltså se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver. Om vi gör en inspektion och ser att du som företagare inte informerar tillräckligt om rökförbudet så följer vi upp att du hittar ett sätt att ta ansvar för informationen och att du har en fungerande egenkontroll.

Vad innebär ansvaret att se till att förbudet efterlevs?

Du som verksamhetsutövare ska upplysa gäster eller besökare om att rökning inte är tillåtet på till exempel uteserveringen och kring entrén;

 • Ha tydliga skyltar
 • Ta bort askkoppar

Om det behövs måste den ansvarige verksamhetsutövaren även informera verbalt (säga till) om rökförbudet. Om någon röker trots tillsägelse om att detta inte är tillåtet får personen avvisas från platsen (observera dock att enbart polis eller ordningsvakt har rätt att fysiskt avlägsna en person).

Mer information

Mer information om rökförbudet och vad det innebär finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats Rökfria utomhusmiljöer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.