Anmäl cateringlokal

Du som har serveringstillstånd för catering måste alltid anmäla den lokal som du ska servera i till den kommun där den ligger, innan lokalen får användas.

Viktigt med brandsäkerhet

För att du ska få tillstånd att servera alkohol i lokalen måste det vara dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.