Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Du som söker serveringstillstånd måste genomföra ett kunskapsprov. Även andra som har stort inflytande i verksamheten måste göra kunskapsprovet.

När din ansökan om serveringstillstånd kommit in till kommunen gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra provet.

Har du gjort provet tidigare kan vi göra undantag från skyldigheten att göra provet.

Boka tid

Kunskapsprovet bokar du på kommunen och det är också där du gör provet. Din handläggare på kommunen hjälper dig med anmälan.

Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till kommunen. Du får veta ditt resultat av kommunen.

Så här går provet till:

Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet. Mer information om vad som gäller för provet och hur det går till kan du läsa om på Folkhälsomyndigheten.

Provet gör du vid en dator.

Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om.

För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område som ingår i provet.

Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel och tiden för provet är högst 90 minuter.

Du kan göra provet muntligt eller på annat språk

Om du har läs- eller skrivsvårigheter (detta måste styrkas), kan du göra provet muntligt.

Du kan göra provet på svenska, engelska, franska eller arabiska. Om du inte kan något av dessa språk kan du få göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av kommunen.

Du kan göra omprov

Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd.

Avgift för att göra provet

Du betalar en avgift varje gång du gör provet.

Betala innan provtillfället

Du måste betala in avgiften innan provtillfället och skicka eller mejla in kvittot till Alkoholhandläggaren.

Du betalar till Orust kommun bankgiro 645-8368.