Provsmakning på serveringsstället

Du som har redan har ett serveringstillstånd och vill arrangera provsmakning av drycker ur ditt sortiment kan göra det, men du måste först göra en anmälan om provsmakning.

Du måste ha giltigt serveringstillstånd för lokalen du ska använda för provsmakningen.

Vilket tillstånd krävs?

Det kan antingen vara ett stadigvarande tillstånd eller ett tillfälligt tillstånd.