Tillstånd för att använda offentlig plats

När du planerar att använda offentlig plats måste du alltid ha ett tillstånd från polisen. Offentlig plats är bland annat allmänna vägar, gator, torg, parker och parkeringsplatser.

Det finns många tillfällen då du måste ha tillstånd för att använda offentlig mark.

Det kan vara för:

 • Avfallscontainer
 • Byggnadsställning
 • Inplankning
 • Skylift
 • Skyltar, trottoarpratare, vepor
 • Tillfällig försäljning
 • Försäljningsstånd, torghandel
 • Varuvisning
 • Kiosker
 • Uteserveringar
 • Offentliga tillställningar som kräver markdisposition

Undantag

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentliga platser är det enda som inte kräver polistillstånd. Det är för att inte begränsa yttrandefriheten.

Däremot behöver du alltid polistillstånd för bokbord eller liknande. Om du bryter mot tillståndets villkor kan polisen ta tillbaka ditt tillstånd.

Ansökan lämnas till Polisen

Det är Polismyndigheten i Göteborg som handlägger din ansökan och de skickar din ansökan på remiss till oss eller berörd samfällighetsförening. På Polisen webbplats finns ansökan och mer information.

Polisen tar ut en avgift beroende på vad din ansökan gäller. Pengarna betalas inte tillbaka om du får nej på din ansökan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.