Jobba hos oss

Vi erbjuder många spännande yrken som alla är en är del av vår välfärd. Som medarbetare hos oss bidrar du till att få allt att fungera! Varmt välkommen till oss!

Röda sjöbodar intill havet.

Vårt mål som arbetsgivare är att skapa goda arbetsvillkor och leverera en god kvalité på våra tjänster.

Genom att vi enbart erbjuder heltidsanställningar bidrar det till att nå vårt mål om att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Det ger oss även förutsättningar att leverera en god kvalité på våra tjänster.

Välkommen till oss och ett meningsfullt arbete. Som medarbetare erbjuds du flera förmåner.

Förmåner som kan bli aktuella:

 • Fler semesterdagar än vad lagen anger. Från det att du fyller 40 har du 31 semesterdagar mot de lagstadgade 25 dagarna.
 • Föräldrapenningstillägg på tio procent av den lön som du går miste om i 180 dagar.
 • Om du blir sjuk så kompenserar vi med runt 10% från dag 15 till dag 90. Sjukpenning och sjuklön blir totalt ungefär 90 % av din ordinarie lön.
 • Sjukvårdsförsäkring med bruttolöneavdrag.
 • Flera förmånliga försäkringar som: AGS-KL som ger ersättning efter 90:e sjukdagen och TFA-KL vid arbetsskada.
 • Möjlighet till rabatterade gymkort på utvalda träningscenter
 • Friskvårdsbidrag 800 kronor per år.
 • Möjlighet att leasa en miljöbil genom bruttolöneavdrag.
 • Semesterväxling (inom vissa avtalsområden).
 • Flextid (inom vissa avtalsområden).
 • Tjänstepension.

Introduktionsdag

Vi har en gemensam introduktionsdag för våra nya medarbetare. Introduktionsdagens syfte är att ge en god insyn i hela kommunens arbete och du träffar andra nya medarbetare. Dagen ger dig bland annat en övergripande bild av de lagar och regler som styr en kommunal verksamhet. Vi gör även en kortare guidad rundtur med lunch på ett trevligt ställe.

Våra medarbetare

Våra medarbetare känner stor motivation i deras arbeten visar vår medarbetarenkät. Hela 93 % upplever sina arbeten som meningsfulla och 79 % känner att de får uppskattning, förtroende och förutsättningar från sin chef.

Våra medarbetare känner stor gemenskap med sina kollegor och glädjande anger även 87,6 % av våra medarbetare att de är stolta eller nöjda av att arbeta för oss. En stor andel skulle rekommendera Orust kommun som arbetsgivare till andra.

Ett utvecklingsområde som vi fokuserar på är styrning och bland annat att alla medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål och att de följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

Sveriges viktigaste jobb

Vi erbjuder spännande yrken med bra framtidsutsikter. Här finns vård, skola och omsorg om våra barn och gamla, här finns samhällsplanering. Men framförallt, här finns jobben som gör skillnad!

Arbeten som gör skillnad

Du kan arbeta som allt från undersköterska, sjuksköterska, lärare, förskolelärare, sjukgymnast, stödpedagog, personlig assistent, ekonom, bygglovshandläggare, socialsekreterare, lokalvårdare, miljöinspektör, VA-tekniker till brandman. Återigen, varmt välkommen till oss!

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.