Upphandling och inköp

Orust kommun köper varor och tjänster för runt 500 miljoner om året. Det finns regler som bestämmer hur vi ska handla och hur vi upphandlar avtal.

En å löper genom ett centrum med hus på båda sidor.

När vi köper in varor och tjänster gör vi det genom upphandlade avtal som gäller i upp till fyra år eller genom direktupphandling enligt Konkurrensverkets regler.

Samverkan

Vi upphandlar avtal tillsammans med andra kommuner eller i egen regi. De vi mest samverkar med är Stenungsunds kommun, Göteborgs stad, Adda och Kammarkollegiet. Anledningen till att vi samverkar i upphandlingar är för att få ett så bra resultat som möjligt och använda våra resurser effektivt.

Utgångspunkten i våra egna upphandlingarna är att göra det möjligt för små och medelstora företag att delta.

Upphandlingsplan 2022

Under året har kommunen behov av att upphandla avtal inom nedan områden. Upp-handlingarna görs av kommunen eller i samverkar med andra myndigheter. För mer information bevaka tendsign.com eller kontakta upphandlingsenheten.

Tjänster

 • Mindre markentreprenader
 • Rivningsentreprenader
 • Leveranser av bergkross samt transporter av schaktmassor
 • Leveranser av skrot, tryckt virke, wellpapp, gips från ÅVC
 • Parkeringsövervakning
 • Däckhotell och däckbyte
 • Resebyråtjänster
 • Turism i samverkan
 • Postförmedlingstjänster
 • Kaffemaskiner
 • Pensionsadministration
 • Juridiska tjänster
 • Fastighetsmäklare
 • Värderingar mark
 • Personalbilsadministration
 • Spökfiske
 • Grävmaskiner inklusive förare

Tekniska konsulter

 • Geoteknik och markundersökningar
 • VVS-konsulter
 • Mark- och exploateringskonsulter
 • OVK-besiktningar
 • Miljöanalyser
 • Elrevisionsbesiktning
 • Kontrollansvarig
 • Huvudbesiktningsman med underdiscipliner
 • Processingenjörer
 • Arkitekttjänster

Hantverkare, Fastighetsservice

 • Snöröjning
 • Grönyteskötsel
 • Hantverkare
 • Golvarbeten och plattsättning
 • Flyttjänster
 • Låstjänster

IT-produkter, system

 • Nätverksprodukter och tjänster
 • System för budget och prognos
 • Fiber (TV) i omsorgsboenden
 • Förstudie ny webbplats
 • Trygghetsskapande teknik

Varor

 • Skafferiavtal (livsmedelsbutiker)
 • Park- och lekplatsutrustning
 • Läromedel
 • Gratifikationer
 • Större skåpbil VA
 • Skolvaccin
 • Möbler och inredning för hemlika miljöer
 • Elskåp
 • Arbetskläder yttre miljö

Därtill kommer upphandlingar av de entreprenader som beslutas under året.

Anbud

Du lämnar ditt anbud för aktuell upphandling direkt i vårt upphandlingssystem. För mer information om dessa kontakta vår upphandlingsenhet.

Pågående upphandlingar

Vi annonserar upphandlingar via vårt upphandlingssystem TendSign.

Du registrerar dig och kan sedan kostnadsfritt hämta ut upphandlingsdokumenten för våra aktuella upphandlingar.

Bevakning

Du kan köpa bevakning om aktuella upphandlingar till din e-post.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.