Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Vi planerar för framtiden

Genom att erbjuda en palett av olika boendeformer för äldre vill vi möta framtiden på en hållbart sätt.

Den enskildes olika behov av trygghet och även omsorg är grunden i vår framtidsplanering. Vi vill även motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre.

Idag erbjuder vi olika former av boenden för äldre personer. Förutom vårdboende och korttidsboende planerar vi för trygghetsboende Ellös och Henån i samarbete med Riksbyggen.

Orustbostäder erbjuder seniorlägenheter för 65+ och trygghetsboende.

Nu omvandlar vi våra pensionärslägenheter på Strandvägen 4 i Ellös till ett biståndsbedömt trygghetsboende.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform med anpassade lägenheter för äldre som inte längre upplever det tryggt att bo kvar hemma. Den enskildes behov av service- och omsorg tillgodoses i form av hemtjänst. Det kan till exempel innebära tillsyn nattetid för den som behöver det.

Ett biståndsbedömt trygghetsboendet förstärks som träffpunkt där du som bor med insatsbeslut kan ta del av lunchservering och aktiviteter som syftar till att stärka hälsa och social gemenskap.

Om du känner att ett biståndsbedömt boende kan vara något för dig är du välkommen med din ansökan. En ansökan innebär inte att du automatiskt har rätt till det du ansöker om. Våra biståndshandläggare gör en behovsprövning för att utreda dina behov och hur vi bäst kan ge det stöd du behöver.

Artikeln uppdaterades