Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Alla vattenmätare i kommunen byts ut

Vi håller på att byta ut alla vattenmätare på den kommunala va-nätet. De mekaniska mätarna som våra kunder läser av själva ska bytas ut till digitala mätare med fjärravläsning.

Utsikt över en hamn med båtar.

Allt för att göra det enklare för kunden.

Med vissa av de digitala mätarna har vi, för tillfället, problem med kommunikationen. Det betyder att vi kan inte fjärravläsa dessa mätare inför debitering.

Har du en sådan mätare kommer du att debiteras via manuell avläsning och meddelande om avläsning kommer att skickas till dig.

På fakturan kommer det sedan att synas att du debiteras för en beräknad årsförbrukning. Precis som det var innan din mekaniska vattenmätare byttes till en digital mätare.

Vi arbetar just nu med att åtgärda dessa kommunikationsproblem genom att förstärka nätet som sköter fjärravläsning. Vi ber om överseende med detta och hoppas på din medverkan vid eventuell avläsning.

Vattenmätare på va-nätet

Idag har vi tre olika typer av vattenmätare på det kommala va-nätet. Dels har vi mekaniska vattenmätare och dels har vi två typer av digitala vattenmätare. Så småningom kommer alla vattenmätare att bytas ut till samma digitala typ.

Mekaniska vattenmätare

I den mekaniska vattenmätaren är det siffrorna i räkneverket som står i de små rutorna som du ska rapportera in.
Mätarställningen på exempelbilden nedan är 68 m3.

Exempel på mekanisk vattenmätare.

Digitala vattenmätare

Vi använder oss av två typer av digitala vattenmätare

Om du har en digital vattenmätare som ser ut enligt nedanstående bild läser du av de stora siffrorna. De mindre siffrorna som står i slutet ska du inte ta med vid avläsning.
Mätarställningen på exempelbilden nedan är 587 m3.

Exempel på digital vattenmätare.

Om du har en digital vattenmätare som ser ut enligt nedanstående bild läser du av de stora siffrorna. Du ska inte ta med de inledande nollorna och inte de små siffrorna i slutet.
Mätarställningen på exempelbilden är 0 m3.

Exempel på digital vattenmätare.

Artikeln uppdaterades