Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Nu satsar vi på språkombud

Den 16 september diplomerades 20 medarbetare inom vård- och omsorg till språkombud. De diplomerade språkombuden har under sin utbildning arbetat fram handlingsplaner och språkpolicy för sina arbetsplatser.

Utbildningen startades efter initiativ som kommit från verksamhetschef Marina Hasselgren, äldreomsorgen och rektor Catharina Karlsson, vuxenutbildningen. Initiativet handlade om att det fanns ett behov inom vård- och omsorg att ha språkombud, någon som belyser språkfrågor och också kan stötta på arbetsplatsen. Vuxenutbildningen utbildade en lärare, Josefin Schunk som undervisar i svenska som andraspråk, till språkombudsutbildare.

Stötta sina kollegor

Språkombud är ett koncept utvecklat av Vård- och omsorgscollege. Under hösten har 20 stycken språkombud utbildats av språkombudsutbildare Josefin. Språkombuden utbildas för att driva frågor kring språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatserna. Språkombudet kan exempelvis finnas till för att stötta sina kollegor i exempelvis dokumentation, kommunikation såväl skriftlig som muntlig, belysa språket och hur det används på arbetsplatsen. Språkombudets roll formas efter arbetsplatsens behov.

I utbildningen belyses vuxnas språkutveckling och kommunikationsstrategier, hur vi stöttar i såväl muntliga som skriftliga arbetsuppgifter, yrkesspråket och vikten av att språket är allas ansvar. I utbildningen pratar Josefin och deltagarna om vägar till att implementera språklagen. Ledord som vårdat, enkelt och begripligt diskuteras. Detta ligger till grund för att tillsammans arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen.

Förståelse för språkinlärning

Utbildningen inleddes med att cirka 15 enhetschefer från olika verksamheter inom vård- och omsorg deltog i två halvdagars utbildning med Josefin Schunk. Utbildningen handlade där om att skapa en förståelse för språkinlärning, vilka svårigheter som kan uppstå i kommunikationen med andra, den interkulturella aspekten på kommunikation samt språkets användning.

Handboken Lyft språket på jobbet!, som är en handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande, delades ut till cheferna. Därefter följde fyra heldagars utbildning för språkombuden. Mellan utbildningstillfällena arbetade de framtida språkombuden med uppdrag på sina arbetsplatser. De fick bland annat samtala med arbetsgruppen om vad de kan göra när kommunikationen brister, förbereda och förtydliga dokument på arbetsplatsen och hur de kan skapa förståelse för läs- och skrivsvårigheter så som dyslexi.

Språkombuden är framtiden

Den 16 september redovisade de diplomerade språkombuden sina respektive handlingsplaner med tillhörande språkpolicy för sina arbetsplatser. Språkombudens chefer och verksamhetschef Marina Hasselgren deltog på ceremonin där tal hölls och blommor delades ut. Marina Hasselgren betonade att språkombuden är framtiden. Catharina Karlsson och Josefin Schunk avslutade med att gratulera språkombuden och ser fram emot att följa deras resa då de också är pionjärer i Orust kommun.

Vuxenutbildningen har fått positiv respons och det finns ett stort intresse att utbilda fler språkombud inom vård- och omsorgen och står också redo att utbilda fler språkombud i andra verksamheter.

Läs mer här:

Språkombud och rollen, Vårdomsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildning

Artikeln uppdaterades