Artikeln publicerades

Trafik och infrastruktur

Hastighetsbegränsning inom Svanesund

Från och med 30 juni 2022 är hastighetsbegränsningen i Svanesunds tättbebyggda område 40 kilometer i timmen.

Kartbild över Svanesund.

Området visar tättbebyggt område i Svanesund.

Riksdagen beslutar om trafikregler (lagar) som gäller för hela Sverige men det finns också lokala trafikregler - trafikföreskrifter. Dessa beslutar Orust kommun eller länsstyrelsen om.

Vi har idag cirka 200 lokala trafikföreskrifter i kommunen.

Artikeln uppdaterades