Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nu påbörjas bygget av Ellös nya förskola

Nu närmar sig byggstarten av en ny förskola i Ellös. Förskolan uppförs på samma plats där den gamla låg, bredvid Strandgårdens äldreboende.

Inhägnat arbetsområde markerat med röd linje.

Entreprenören inhägnar sitt arbetsområde under vecka 41 och därefter påbörjas rivning av den gamla förskolan och markarbeten för den nya.

Ellös nya förskola förbinds som den tidigare med Strandgårdens äldreboende men nu med en förbättrad tillgänglighet för att underlätta samvaron mellan barnen i förskolan och de boende på Strandgården.

Ellös nya förskola beräknas kunna tas i bruk under kvartal 3 2024.

Artikeln uppdaterades