Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Hjälps åt att skotta och sanda i vinter

Tänk på att det kan vara svårt att ta sig fram på en del enskilda vägar. För renhållningsfordon, räddningstjänstfordon och ambulanser kan det vara extra svårt.

En snötäckt väg går genom skogen.

Du som är fastighetsägare, glöm inte att snöröja och sanda så att stora renhållningsfordon, räddningstjänstfordon och ambulanser på ett riskfritt sätt kan ta sig fram på vägen.

Tänk på att de större fordonen är svårare att manövrera, jämfört med personbilar vid halka och svårigheterna att se vägkanter. Därför kan du med fördel placera ut vägpinnar med reflex för chaufförernas säkerhet.

Så här års är det viktigt att du som fastighetsägare håller vägen fram till ditt hus snöröjd och halkfri, så att sopbilen kan ta sig fram och hämta soporna och slambilen kan ta sig fram för att tömma din slambrunn.

Vi vill även påminna om att sopkärlen ska vara framskottade samt att dragväg och gångväg ska vara sandad eller saltad för att underlätta för våra renhållare.

Vinterväglag gör det svårt att tömma dina sopkärl. Ibland kan det till och med vara omöjligt då sopbilen inte alltid kommer fram på grund av halka och snö. Halka gör att den stora och tunga sopbilen inte får väggrepp och att det blir en säkerhetsrisk att köra. Våra sopbilar är mycket längre, bredare och tyngre än en vanlig personbil. Det är alltid chauffören som avgör om det är säkert att köra på en väg som är alltför hal eller är dåligt snöröjd.

Vad händer om jag inte får mina sopkärl tömda på grund av snö och halka?

Om det visar sig omöjligt att ta sig fram till ditt sopkärl på ordinarie hämtningsdag på grund av otjänlig väderlek så kommer sopbilen tillbaka och gör ytterligare ett hämtningsförsök senare i veckan.

Går det inte att hämta soporna då heller behöver du lagra soporna till nästa ordinarie hämtningstillfälle. Vid dessa tillfällen går det bra att vid behov även lämna en mindre plastsäck, max 15 kg, med restavfall vid sidan av kärlet.

Om du upplever att du saknar information så kan du kontakta vår kundstjänst för renhållning på 0304-33 40 01.

Vad behöver jag som fastighetsägare göra?

Det är du som fastighetsägare som ska se till att det är framkomligt mellan den plats som sopbilen normalt stannar på och dina sopkärl.

Det är viktigt att se till att det är snö- och halkfritt runt dina sopkärl och att kärlet inte är fastfruset. Ett som kärl som sitter fast eller har massor av snö på sig är svårt att lyfta fram.

Ditt ansvar som fastighetsägare gäller även vid slamtömning. Vägen ska vara snöröjd och halkbekämpad. Gångvägen fram till slambrunnen ska vara skottad, sandad eller saltad. Se också till att locket till din slambrunn eller tank inte är övertäckt eller fastfrusen.

Tack för din hjälp!

Artikeln uppdaterades