Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Vi uppmärksammar våld i nära relation

År 2022 infaller En vecka fri från våld vecka 47. Blir du kränkt eller slagen? Det finns hjälp att få.

Kvinnofridslinjen.se telefon 020–50 50 50.

Ring 020–555 666. Välj att sluta en nationell telefonlinje för personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot en närstående.

Vi stödjer En vecka fri från våld. Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är inte ensam. Våga berätta, det finns hjälp att få. Ring Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon 020-50 50 50.

Välj att sluta

Är du orolig för att ditt beteende riskerar att skada dina närstående? Ring Välj att sluta, en nationell telefonlinje för personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot en närstående, 020-555 666.

Veckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna.

Läs mer:

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att sluta- förändra ett våldsamt beteende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades