Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Rivning av villor på Åvägen, Henån

Nu startar vi arbetet med att riva två villor på Åvägen i Henån, mitt emot kommunhuset.

Karta över en del av Henån.

De två villorna som ska rivas är inringade.

Rivningen pågår fram till januari 2023 och genomförs för att ge plats åt ett nytt trygghetsboende som kommer att uppföras efter att marken utmed ån har skredsäkrats.

Fram till dess att rivningen är klar kan framkomligheten vara något begränsad på Åvägen.

Artikeln uppdaterades