Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nu är en ny översiktsplan på gång

Den 25 januari kommer ett förslag till Översiktsplan 2040 tas upp av kommunstyrelsen för beslut om samråd.

Processen för den nya översiktsplanen. Under samrådet får du under tre månader ta del förslaget och lämna dina synpunkter.

Efter beslut påbörjas en tre månader lång samrådstid där där du får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Under samrådstiden kommer vi även bjuda in till öppna samrådsmöten.

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Här beskrivs hur olika intressen ska tillgodoses och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är ett viktigt underlag när vi hanterar bygglov, detaljplaner och andra ärenden. Dessutom ska översiktsplanen fungera som ett strategiskt handlingsprogram i det politiska arbetet. En översiktsplan är vägledande men inte juridiskt bindande.

Översiktsplan 2040 kommer att vara digital med interaktiva kartor, där du kan zooma in på din egen ort eller fastighet. Den kommer även att finnas som textdokument. Nu gällande översiktsplan är från 2009.

Mer information kommer vid samrådstidens start.

Läs mer:

Översiktsplan Öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades