Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nya bostäder och ny förskola i Svanesund

Snart börjar byggnation av förskola och bostäder i centrala Svanesund.

Detaljplanen för Svanesund centrum, norra, som ska möjliggöra nya bostäder och en ny förskola, har vunnit laga kraft den 8 december 2022. Därför kan nu etapp ett av de planerade markarbetena för vägar, vatten och avlopp starta under januari 2023.

Samtidigt som markarbeten pågår, sker förberedelser och upphandling av den nya förskolan. Byggnationen av förskolan beräknas påbörjas under nästa höst och skolan är planerad att stå klar årsskiftet 2024/25.

Området består av kommunal mark och kommunen kommer att lägga ut en öppen markanvisning för bostadsområdena under nästa år. Bostäderna kan därefter börja byggas ut av en exploatör.

Artikeln uppdaterades