Artikeln publicerades

Trafik och infrastruktur

Skärpta A-traktorkrav kan vända olyckstrend

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram nytt lagförslag när det gäller A- traktorer.

Några av punkterna är:

 • Krav på bälte
 • Ingen höjd hastighet
 • Utbildning på fyra hjul
 • Svårare att manipulera
 • Krav på vinterdäck

Lagförslaget innebär ingen högre hastighet, då man ser en risk för en ökning av antalet olyckor. Detta innebär att vi fortsättningsvis behöver samsas på vägen där det finns både långsamtgående fordon och de som vill köra i högst tillåtna hastigheten.

- Om fler använder bälte, följer gällande hastighetsgräns och använder vinterdäck när det är halt bedömer vi att antalet olyckor kan minska. Förslagen vi lämnar ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där de tillsammans bidrar till att åstadkomma förbättringar för både A-traktorförare och övriga trafikanter, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

I Sverige finns ca 50 000 A- traktorer och under tiden 2019 – 2022 har dom ökat med 100 %. Tyvärr har det också inneburit att olyckorna har ökat med 146 rapporterade 2019 och 368 olyckor år 2022.

Förare, ägare och målsmän är de som har ansvaret för att fordonet är lämpligt och säkert för trafik.

Polisen får ofta stoppa trimmade A-traktorer


Att till exempel köra trimmat kan vara livsfarligt men kan också leda till problem för att få körkortstillstånd i framtiden. Det är målsman/ ägaren som har ansvaret för om A- traktorn är trimmad och polisen måste alltför ofta stoppa A- traktorer som är trimmade.

Att köra obältad i hög hastighet kan innebära livsfara


Det finns inget bälteskrav för A-traktorer eftersom det från början var meningen att de skulle användas som dragfordon i lantbruket. Men när en A- traktor färdas på allmän väg kan en kollision bli väldigt allvarlig om man sitter obältad, se därför till att använda bälte om det finns. Använd alltid bilbälte om det finns och se till att dina passagerare också gör det.

Positiv stämning


För att öka tryggheten och trafiksäkerheten så samarbetar kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust med polisen med gemensamma insatser som på olika sätt ökar tryggheten och trafiksäkerheten i kommunerna. För att få input i det arbetet så sammanställdes en enkät till ungdomarna med några frågor som spreds via fritid. Dom flesta körde eget fordon och det var några fler killar än tjejer som svarade.
Dom allra flesta upplevde stämningen som mycket positiv eller positiv när dom träffades.


På frågan vad dom önskar att kommunen eller polisen ska göra för att underlätta för förare som har A-traktor, mopedbil eller likande? sammanfattningsvis så kom följande förslag fram:

 • önskemål om att höja hastigheten
 • ha någonstans att vara som inte stör andra, en mötesplats för A-traktorer
 • informera andra trafikanter om vad som gäller
 • se till att det finns fickor så att det går att köra åt sidan och städade vägrenar
 • bättre bemötande av polisen
 • fler papperskorgar och askfat

Läs mer:

Skärpta A-traktorkrav kan vända olyckstrenden, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A-traktor, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades