Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Mindre våtmarksområde anlagt

I Ödsmål på nordöstra Orust har ett mindre våtmarksområde skapats där det tidigare varit ett blött stråk med dåligt fungerande dränering.

Bild på två dammar och en grävmaskin som gräver i dem.

Tack vare det kalla och torra vädret har det varit möjligt att anlägga nu på vintern. Vanligtvis brukar det vara för blött och lerigt så här års men när kylan väl slår till är det väldigt gynnsamt att gräva dammar.

Att skapa våtmarker och dammar är ett sätt att gynna den biologiska mångfalden och minska läckaget av näringsrikt vatten ut i havet.

Fler sötvattenmiljöer i landskapet ökar också den gröna infrastrukturen. Genom att minska avstånden mellan olika småvatten kan arter lättare sprida sig och hitta mat.

I Ödsmål har vi nu anlagt två dammar, en lite djupare och en lite grundare. Variationen skapar bättre rening och gynnar många organismer som insekter, fåglar och groddjur.

Projektet är finansierat via statens naturvårdssatsning LONA samt Svenska Naturskyddsföreningen och är en del av kommunsamarbetet 8+fjordars arbete med att förbättra havsmiljön.

På bilden ser det inte så spännande ut så här direkt efter grävning, men när dammarna fyllt upp med vatten kommer de förhoppningsvis myllra av liv till våren.

Artikeln uppdaterades