Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Så skulle Henån kunna utvecklas

I november hölls en öppen workshop inom samverkansprojektet våra rum – Henåns entréer. Här kan du läsa förslagen om hur Henån skulle kunna se ut i framtiden.

Ljungblommor i förgrunden. En å flyter ut mot havet. Hus ligger intill ån på båda sidor.

Projektet tar avstamp i den nationella politiken för gestaltad livsmiljö och har som mål att skapa fler attraktiva livsmiljöer inom Fyrbodalsregionen. På workshopen fick medborgare reflektera över Henåns offentliga platser och särskilt området kring Henåns södra entré, alltså vad man möts av när man anländer söderifrån.

Tillsammans lämnades många goda idéer och förslag som har nu sammanställts i ett dokument, se filerna under "Läs mer" i slutet av denna text. Förslagen handlade om skötsel av allmän plats, investeringsprojekt, mötesplats och samlingslokal, skyltning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och övriga förslag som har prioriterats utifrån engagemanget på workshopen.

Efter årsskiftet kommer ett eller flera av de förslag som kommit in väljas ut för fortsatt arbete inom projektet om Henåns entréer.

Läs mer:

Workshop 2 inom Fyrbodalsprojeketet Våra rum Pdf, 961.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga Våra rum Pdf, 115.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades