Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Digitaliserad egenkontroll smidigare och säkrare

Nu har våra kommunala kök infört digitaliserad egenkontroll- och det har inneburit både en kompetenshöjning och ett smidigare arbetssätt!

Tre tjejer tittar in i kameran och ler.

Måltidsutvecklaren Sofia Johansson, verksamhetschef Charlotte Odhe och kocken Åsa Björklund har varit drivande bakom arbetet.

Charlotte Odhe, verksamhetschef kost och lokalvård i Orust kommun, har bara lovord att ösa över den digitaliseringsresa som hon och hennes medarbetare har gjort när det gäller egenkontrollen i de kommunala köken.

– Egenkontrollen blir gärna ett trist måste, med pärmar med lösbladssystem där uppgifter fylls i för hand. Vi har länge tänkt: ska vi verkligen hålla på så här? säger hon.

Det finns också ett mål från politiken att jobba mer digitalt i alla delar av den kommunala verksamheten.

För ungefär ett år påbörjades därför en inspirationsutbildning kring livsmedelshygien och digitalisering av egenkontroll och det följdes av ett pilotförsök i ett av de större produktionsköken. I dag har alla produktionskök digitaliserad egenkontroll och nu återstår bara att införa det i ett par av mottagningsköken.

Smidigare och säkrare

Hur går då den digitaliserade egenkontrollen till? Jo, man har en iPad där man för in uppgifterna. Tidigare gjordes detta på papper. Programmet i Ipaden påminner om vilka kontroller som ska göras varje dag och i programmet finns även egenkontrollen som är individuellt utformad efter enhetens förutsättningar.

I Orust kommun är det arbetsledande kocken Åsa Björklund, som tillsammans med måltidsutvecklaren Sofia Johansson, haft huvudansvaret för att bygga upp arbetet med kontrollpunkter.

Digitaliseringen av egenkontrollen har inte bara gjort egenkontrollen smidigare och säkrare, det har även varit ett sätt att höja kompetensen hos samtliga medarbetare. Ute på förskolor är det till exempel ofta lokalvårdare som har hand om serveringen – och därmed även egenkontrollen.

Vi är otroligt stolta över det digitaliseringsarbete våra medarbetare gjort! Nu fortsätter vi den här resan!

Artikeln uppdaterades