Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Stor elbesparing i kommunens verksamheter

Våra medarbetare har bidragit till att energianvändningen minskade med 1290 MWh under 2022, det vill säga 8 %. Den minskade energianvändningen beror på flera delar.

Johan Andersson, fastighetstekniker.

Kommunen startade en energisparkampanj med målsättningen att använda 10 % mindre energi november 2022 till och med april 2023. Denna kampanj har bidragit till att uppnå den stora energibesparing som vi sett under 2022.

Några ytterligare orsaker:

  • Det revs och såldes flera fastigheter som har haft stor elanvändning. Vi har fortsatt att jobba med kontinuerlig driftoptimering och tagit hänsyn till energianvändningen i samband med underhåll.
  • 2021 ersattes de sista pannorna för pellets och olja i kommunens fastigheter med bergvärme. 2022 var första året då vi ser besparingen fullt ut. Bergvärmen flyttar energianvändningen från olja och pellets till el. Elanvändningen förväntas öka med en tredjedel av den besparing vi gör av olja och pellets.
  • Under året har det tillkommit 20 elfordon, sammanlagt har kommunen nu 30 elfordon. Det gör att användningen av fossila bränslen minskat. Under 2023 kommer vi se en större besparing av fossila drivmedel när fordonen rullat hela året och ytterligare elbilar ersätter dieseldrivna fordon. Precis som när pellets och olja ersätts med värmepump förväntas elanvändningen öka med en tredjedel av besparingen vi gör på diesel.
  • 2022 var temperaturerna något mer gynnsamma för uppvärmning än 2021.

"För kommande år förväntas ytterligare besparing genom investeringar i teknisk utrustning, solceller, driftoptimering och energiförbättringar vid underhållsarbeten. Tillsammans med fortsatt engagemang för energibesparing hoppas vi på ett lika bra 2023, även om det kommer vara svårt" säger fastighetstekniker Johan Andersson, som tagit fram sammanställningen över kommunens elbesparing.

Kommunen har under 2022 haft bra pris på el men samtidigt fått höjda priser på diesel, fjärrvärme och elnät. 2023 kommer elkostnaderna också öka. Trots lägre energianvändning kommer de kommande åren ut att ge betydande kostnadsökning för energi.

Läs mer:

Så kan du som privatperson minska dina energikostnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades