Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Utbyggnad av avloppsreningsverk

Just nu pågår utbyggnaden av Ellös avloppsreningsverk, som är ett av dom största projekten för Orust kommun genom tiderna. Den 1 januari 2025 ska verket vara fullt utbyggt med kvävereduktion och kunna ta emot hela Orust avloppsvatten.

Två män står vid en enorm lergrop.

Ellös avloppsreningsverk byggdes redan 1974 och byggdes om till nuvarande dimensioner 2006-2007. År 2017 meddelade mark- och miljödomstolen i en dom att avloppsreningsverket måste kunna kvävereducera och ge bättre rening av avloppsvattnet i kommunen.

”Bygger vi inte om Ellös avloppsreningsverk nu, hade vi varit tvungna att bygga om alla övriga sex reningsverk i kommunen och det hade blivit väldigt dyrt. Istället byggs avloppsreningsverket i Ellös ut till fördubblad storlek och vi lägger ner de övriga avloppsreningsverken, det sista i Svanesund planeras att läggas ner år 2032” berättar Tony Karlsson, driftledare, VA.

Om- och utbyggnationen kommer att kosta cirka 180 miljoner kronor och hittills följer man tidsplanen.

”Vi påbörjade sprängning efter sommaren, som nu avslutas. Nästa steg är att börja gjuta betongarbeten” säger Andreas Sjögren, chef för kommunens affärsdrivande verksamheter.

Det finns många fördelar med utbyggnaden av avloppsreningsverket.

”Miljömässigt är det förstås ett jättebra beslut, vi får bättre rening och de utsläppspunkter vi har flyttas till en bättre plats. Vi får också en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, bättre logistik och kan frigöra mer resurser när vi bara har ett reningsverk istället för sju stycken” säger Tony Karlsson.

Artikeln uppdaterades