Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Elever i årskurs 9 gör bästa resultatet

Årskurs 9 i Orust kommun tar stora kliv upp i rankningen vad gäller betyg, kunskapsmål och andel elever i nionde klass som är behöriga till gymnasiet.

En skolelev med ryggsäck på ryggen hoppar upp i luften. Bredvid ser vi ansiktet på en ljushårig kvinna som ler.

Orust går från plats 88 i förra mätningen till plats 38 bland Sveriges 290 kommuner. Detta är det bästa resultatet Orust kommun haft så lång bakåt det går att se!

Det sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde.

Sektorchef Katarina Levenby är väldigt stolt över resultatet:

”Ett mycket glädjande resultat! Vi har skickliga och engagerade pedagoger, elevhälsa och rektorer som tillsammans ständigt arbetar för att öka elevernas resultat. Tack vare samtlig personals goda arbete så har vi lyckats att öka våra meritvärden!” säger hon.

Resultat 2022 för Orust kommuns åk 9:

Meritvärde 230,3 % (Riket 229,2 %)

Uppnådda kunskapskrav i alla ämnen 80,2 % (Riket 74,1 %)

Behörighet till yrkesprogram 91,6 % (Riket 85 %)

Här kan du se hur Orust kommun ligger till jämfört med närliggande och övriga kommuner:

Fri sökning - Kolada Länk till annan webbplats.

Artikeln uppdaterades