Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Hundbajs kan bli ett minne blott

Nu är det förhoppningsvis slut med hundbajs på offentliga platser i Orust kommun. Kommunen har ingått ett avtal med företaget Tikspac.

Brun och vit hund ligger på golvet och sneglar uppåt.

De säljer reklamplatser på hundbajspåse-stationer. Reklamen finansierar gratis bajspåsar som vem som helst kan hämta från stationen.

”Orust kommun har köpt reklamplats liksom en mängd andra Orustföretag och det är det som finansierar stationerna så att det blir gratis. Nu ska tio stationer placeras ut. Vi har redan satt upp två i Ellös och sen kommer vi sätta upp övriga stationer i Henån och Svanesund, men våra invånare får gärna tycka till om var det behövs” säger Susanne Willbo, trädgårdsingenjör och ansvarig för projektet.

Påsarna kan komma till fler användningsområden än bara för hundbajs.

”Man kan ju även använda påsen om man har annat skräp, till exempel från en picknick eller lunchskräp, då kan du lägga det i påsen och stoppa den i närmaste papperskorg” säger Susanne.

Upptäcker du att påsar saknas eller det är något fel på stationen? Då finns det en QR-kod på stolpen och när du scannar den kommer du till en felanmälningstjänst.

”Min förhoppning är de här stationerna leder till att vi får mindre hundbajs på våra grönytor i samhällena, för på vissa ställen är det stora problem” säger Susanne.

Orust kommun riktar ett stort tack till de företag som köpt reklamplats på stationerna och som möjliggör den här satsningen!

Artikeln uppdaterades