Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan 2040 formar Orust framtid

En översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten i kommunen ska användas och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen.

Vi håller på att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen, som är ute på samråd 13 februari -12 maj 2023. Vill du veta hur förslaget ser ut och hur det kan påverka dig? All information finns på vår webbplats:

orust.se/oversiktsplan2040 Öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades