Artikeln publicerades

Näringsliv och arbete

Så ska fler lockas till och stanna i välfärdsyrken

Vem ska ta hand om din mamma i framtiden och vem ska ta hand om dina barn när du arbetar?

Flera personer sitter och diskuterar runt ett mötesbord.

Välfärden står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder, och situationen ser likadan ut på Orust.

Orust kommun har därför satt samman ett kompetensråd, bestående av tjänstepersoner från de olika sektorerna. Kompetensrådet arbetar med förslag till kommunledningen om hur kommunen ska ha lättare att locka och behålla medarbetare till välfärdsyrkena.

”Vår senaste medarbetarenkät visar att nästan 90 % är stolta över att arbeta i Orust kommun, vilket naturligtvis känns fantastiskt! Kompetensförsörjningen är ändå en utmaning och vi måste aktivt med denna fråga redan nu. I medarbetarenkäten visade det sig att hela 86,2 % av medarbetarna rekommenderar oss som arbetsgivare och vi vill förstås fortsätta att vara den attraktiva arbetsgivaren. Därför är det här arbetet så viktigt som vi gör i Kompetensrådet ” säger Ann-Katrin Otinder, HR-chef vid Orust kommun.

Kompetensrådets handlingsplan ska presenteras för kommunledningen senare under våren.

Artikeln uppdaterades