Artikeln publicerades

Utbildning och barnomsorg

Bättre samarbete leder till bättre kvalitet

Sektor lärande har idag haft en samverkansträff med Socialtjänsten och de privata skolorna och förskolorna i kommunen.

”Syftet är att vi vill öka samarbetet för vi ser att det gynnar både våra barn och våra vårdnadshavare” säger Katarina Levenby, sektorschef.

Sedan 1,5 år tillbaka har Sektor Lärande och Socialtjänsten träffats två gånger per termin och för första gången deltog också de privata förskolorna och skolorna.

”Dagens träff hade till syfte att få kunskap om varandras verksamheter. Socialtjänsten berättade vad de har för lagkrav och hur de jobbar förebyggande och vi berättade om skolan och våra lagkrav. Sedan diskuterade vi hur vi kan lära av varandra så det ska bli så bra som möjligt för barn och elever” säger Katarina Levenby.

För två år sedan fick Sektor Lärande och Omsorg projektpengar från politiken för att öka samarbetet mellan sektorerna. Då startades ett projekt för att bland annat nå barn med problematisk skolfrånvaro.

”Nu är det inte ett projekt längre utan en verksamhet som kallas för SKIFO, Skola och IFO (individ- och familjeomsorg). I projektet arbetar vi förebyggande och tillsammans. Nu förstärker vi verksamheten och kommer från och med 15 mars att ha två Barn- och ungdomssamordnare anställda. Syftet är att de ska stödja barn och föräldrar och underlätta vårt samarbete” berättar Katarina Levenby och fortsätter:

”Vi har insett att ska vi få till ett riktigt bra samarbete mellan skola, förskola och Socialtjänst behöver vi träffas och lära av varandra”.

Dagens träff är ett led i det arbetet.

Artikeln uppdaterades