Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Kommunövergripande Bemanningsenhet

Orust kommun startar nu en kommunövergripande Bemanningsenhet. Huvudsyftet är att det ska finnas en väg in för nya timavlönade medarbetare i kommunen.

De som, i första läget, kommer att bli berörda är (förutom sektor Omsorg som redan nu får stöd från Bemanningsenheten) sektor Lärandes alla verksamheter och vissa enheter inom sektor Samhällsutveckling.

Det innebär att all vakanslösning för lärande och omsorg, kommer att göras via Bemanningsenheten från och med nu och alla nya timavlönade medarbetare från de sektorerna kommer att anställas via Bemanningsenheten.

Schemaläggning för vissa verksamheter kommer också att göras av Bemanningsenhetens schemaplanerare.

Är du intresserad av att börja arbeta som timavlönad inom sektor omsorg eller sektor lärande? Kontakta Bemanningsenheten på telefon:

0304-33 49 00

Eller mail:

bemanningsenheten.larande@orust.se

bemanningsenheten.omsorg@orust.se

Artikeln uppdaterades