Artikeln publicerades

Upplev och göra

Nu byggs generationsparken i Ängås

Nu har arbetet påbörjats med att ta fram den generationsöverskridande mötesplatsen på den gamla skoltomten i Ängås.

Syftet med generationsparken är att skapa en gemensam yta i Svanesund, där både barn och vuxna kan samlas för att utöva olika former av fysiska aktiviteter samtidigt.

Hela arbetet planeras att vara färdigställt under sommaren år 2023.

Artikeln uppdaterades