Artikeln publicerades

Näringsliv och arbete

Årets första möte för Näringslivsrådet

Näringslivsrådet har hållit sitt första möte för året. Förutom att diskutera hur läget är för Orustföretagen i en tid av turbulens och osäkerhet, fick rådet några föredragningar i aktuella ämnen.

Flera personer sitter runt ett bord och diskuterar

Näringslivsrådet fick en ingående redogörelse för nuläget i arbetet med översiktsplanen och hur rådets synpunkter från en tidigare workshop tagits om hand. Planförslaget är nu ute på samråd.

Digitalisering är ett av rådets prioriterade områden och en föredragning handlade om kopparnätet som nu stängs och läget för utbyggnaden av fiber och 5G.

En mängd rapporter och samverkanspunkter avhandlades som:

  • Kommunens nya webbplatsen med e-tjänster och möjlighet att prenumerera på nyheter. Prenumerera här
  • Frukostmöte planeras i mars med tema energi och företagen.
  • En plan för trygghetsfrågor och företagen finns för 2023
  • Almi klart för ny period rådgivning, nystart, företagslån och företagsakut, antalet ärenden från Orust har ökat stadigt de senaste åren i alla kategorier.
  • Planering pågår för Galan 23 då priser till årets företagare, årets unga företagare och årets turistföretagare delas ut.

Näringslivsrepresentanterna i rådet genomförde som avslutning på kvällen en workshop om infrastruktur.

Läs mer om Näringslivsrådet:

Näringslivsrådet

Artikeln uppdaterades