Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Kom och säg din mening om Översiktsplan 2040

Just nu pågår samråd om Översiktsplan 2040. En översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten i kommunen ska användas och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen.

Men du har stor möjlighet att påverka innehållet i översiktsplanen! Det kommer hållas fysiska möten i form av öppna hus där en presentation av förslaget visas och du kan ställa dina frågor till kommunens tjänstepersoner.

Kolla vilket möte som passar dig:

Tema Ellös och kustsamhällen

Måndag 20/3 klockan 17-20, presentation 18.30

Folkets hus, Ellösparken

 

Tema Svanesund

Måndag 27/3 klockan 17-20, presentation 18.30

Ängås skolans matsal, Svanesund

 

Tema Henån

Måndag 3/4 klockan 17-20, presentation 18.30

Kajutan, Henån

 

Tema Varekil och Landsbygd

Onsdag 5/4 klockan 17-20, presentation 18.30

Varekil skolas matsal, Varekil

 

Ett digitalt möte kommer att hållas för dem som inte har möjlighet att medverka på de fysiska:

Måndag 17/4 klockan 18-20, presentation 18.00

Anmälan görs senast fredag 14/4 till kommun@orust.se. Ange ”Digitalt möte ÖP” i ämnesraden.

Läs mer på: www.orust.se/oversiktsplan2040 Länk till annan webbplats.

Artikeln uppdaterades