Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Tips vid eldning av trädgårdsavfall

Under våren röjer många i sina trädgårdar och en del vill elda trädgårdsavfall. Det enda som du får lov att elda upp är mindre mängder trädgårdsavfall som kvistar och ris, något annat är inte tillåtet att elda.

En igelkott står på en gräsmatta.

När du eldar bildas en rad skadliga ämnen oavsett om eldningen sker utomhus eller i en villapanna. Utsläppen kan påverka miljön negativt och man riskerar att utsätta sig själv och omgivningen för hälsorisker. För trädgårdsavfall är det är ofta bättre att istället kompostera, låta högar ligga eller lämna in materialet till en återvinningscentral, det ger mindre utsläpp.

Du får bara elda när det inte råder eldningsförbud och när eldningen kan ske utan att störa grannar. Innan du tänder elden ska det finnas släckutrustning framme. Elda inte för nära byggnader och andra lättantändliga material. Väderförhållanden och bränslets egenskaper kan hastigt förändra eldens beteende. Det är alltid du som tänder elden som är ansvarig för eldningen.

Eldningsförbud inom område med detaljplan

Från den 1 april till den 30 september är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjudet inom område med detaljplan.

Elda av avfall

Elda utomhus

Djur och natur

Högar med trädgårdsavfall kan nyttjas som boplatser för igelkottar, fåglar och andra organismer. Vi vill därför uppmana till försiktighet om ni ska bränna löv- eller rishögar som legat en längre tid.

Tips för att värna igelkottar

  • Flytta högen, eller lyft upp och kika i den, ju längre riset legat på samma ställe desto större är risken att igelkottarna ligger kvar.
  • För större löv- eller rishög, försök skrämmas lite genom att lyfta på högen och ruska om med en lång pinne eller kratta så att de kan ge sig av.
  • Lägg löven i kompost och elda endast kvistar.

Invasiva växter

Observera att speciell hantering krävs för trädgårdsavfall som kan innehålla invasiva växter. Växtavfall eller jord som kan innehålla delar från invasiva växter ska aldrig läggas i komposten eller i naturen. Vid transport till återvinningscentralen ska materialet vara förpackat i väl förslutna säckar.

De flesta invasiva främmande växtarter som finns i naturen har spridits från trädgårdar. På länken nedan hittar du information om i vilka situationer invasiva trädgårdsväxter riskerar att spridas och vad du kan göra för att stoppa spridningen.

För dig med tomt eller trädgård, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades