Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Tvätta bilen miljörätt i en biltvätt

Nu är det vår och snart vill många göra sin bil vårfin. Men enligt en uppskattning från Naturvårdsverket sker två tredjedelar av alla personbilstvättar på gatan, garageuppfarten eller andra platser, utanför godkända anläggningar.

Bil som tvättas i en biltvätt.

Varje år hamnar därför stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, diken, vattendrag, sjöar och hav. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, eller hamnar i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. Ämnena kan till och med skada reningsprocessen.

Tvätta därför inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning där avloppsvattnet renas! Om du bara vill spola av bilen utan att använda bilvårdsprodukter kan du stå på en grus- eller gräsyta hemma. Där kan tvättvattnet tas upp och delvis renas av marken.

Artikeln uppdaterades