Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ny djurart planteras in på Orust

Under arbetet med Översiktsplan 2040 har kommunen upptäckt att den biologiska mångfalden på Orust har minskat. Därför har ett projekt påbörjats för att utöka antalet djurarter på vår ö.

Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm tillsammans med några av de kameler som köpts in av kommunen.

Den första djurarten som kommer att planteras in under året, är Östafrikansk kamel. Arkeologiska undersökningar har nämligen visat att den arten levde på Orust för cirka 1 miljon år sedan.

De är 2,10 meter höga, lever i flockar om 80-100 djur och vandrar cirka 4-5 kilometer varje natt i sitt sökande efter föda.

Kommunrepresentanter, med kommunalrådet Catharina Bråkenhielm i spetsen, har i februari varit på plats i El Grappies-öknen i Östafrika, för att beställa en flock på 87 kameler. Hon är mycket nöjd med inköpet:

”De här djuren kommer bli en fantastisk turistattraktion för vår ö! Istället för att vi kallar oss för den den stora ön i väst, kan vi nu kalla oss för den stora Kamelön i Väst, vilket säkert kommer att fördubbla vår turistnäring. De är också mycket lättlärda, därför har vi beslutat att vi ska använda dem i vår kommunala verksamhet.

För att minska utsläppen ersätter vi våra fossildrivna bilar med de här kamelerna. Våra medarbetare kommer helt enkelt att rida kamel istället för att köra bil till sina olika uppdrag! Vi kommer att ses som föregångare bland Sveriges kommuner när det gäller vårt miljöarbete” säger Catharina Bråkenhielm.

I augusti kommer ett kamelreservat att börja byggas väster om väg 160. Eftersom kamelerna vandrar långt kommer också flera kamelöverfarter att byggas vid väg 160, så att djuren tryggt och säkert kan ta sig vidare till andra delar av ön, vid behov.

”Kamelerna rör sig tyvärr inte så fort, så det kan hända att bilar kan komma att få vänta i timmar innan alla 87 kameler har tagit sig över. Men det är ett mäktigt skådespel, så vi tror att folk kommer att uppskatta att få varva ner och titta på kameler, istället för att stressa runt” säger Catharina Bråkenhielm.

Artikeln uppdaterades