Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Digitalt möte om Översiktsplan 2040

Ett digitalt möte kommer att hållas för dem som inte har haft möjlighet att medverka på de fysiska.

Skriv din alt-text här

Det digitala mötet hålls måndag 17/4 klockan 18-20, presentation sker klockan 18.00.

Anmälan görs senast fredag 14/4 via mejl: kommun@orust.se

Ange ”Digitalt möte ÖP” i ämnesraden. En länk till mötet kommer att skickas ut under måndagen den 17/4 till dem som anmält sig.

Lämna synpunkter:

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 12 maj 2023.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller via adressen:

Orust kommun

Sektor ledning och verksamhetsstöd

473 80 Henån

Artikeln uppdaterades