Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Glöm inte ge yttrande om Översiktsplan 2040

Nu har vi genomfört fem välbesökta samrådsmöten för Översiktsplan 2040! Stort tack till alla er som har engagerat er!

En massa personer sitter framför en overhead-skärm.

Samrådet pågår fram till 12 maj 2023, glöm inte att lämna in ditt yttrande senast då.

Läs mer om översiktsplanen och hur du yttrar dig på: orust.se/oversiktsplan2040 Länk till annan webbplats.

Synpunkter från samrådet och den tidiga dialogen kommer att sammanställas i en så kallad samrådsredogörelse. Där kan man läsa vilka synpunkter som kommit in, hur kommunen tar ställning till dessa och vilka ändringar som har gjorts i förslaget till översiktsplan. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras i samband med granskningen av Översiktsplan 2040, som är planerad under höst/vinter 2023.

Tveka inte att höra av dig till kommunen om du har frågor.

Telefontider för ÖP-frågor under samrådet:

Tisdagar klockan 9-12, onsdagar klockan 14-16 och fredagar klockan 10-12.

Telefonnummer: 0304-33 40 00

Mejl: kommun@orust.se

Artikeln uppdaterades