Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Delta i digitalt samrådsmöte om Varekil

Bor du i Varekil och vill ha mer information om Översiktsplan 2040? Delta i en digital frågestund om Varekils samhälle i Översiktsplan 2040.

På samrådsmötet för Översiktsplan 2040 i Varekil 5/4 var det många frågor diskuterades. Frågor som rörde Varekils samhälle hanns inte med och därför erbjuder vi nu en digital frågestund för den som har frågor eller synpunkter rörande detta.

Måndag 24/4 klockan 17.30-18.30

Anmälan görs via mejl till: kommun@orust.se.

Ange ”Frågestund Varekil ÖP” i ämnesraden.

En länk till mötet kommer att skickas ut under måndagen den 24/4 till dem som anmält sig.

Artikeln uppdaterades