Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Viktig information om Översiktsplan 2040

Samrådet för översiktsplan 2040 pågår fortfarande, och fram till 12 maj har ni möjlighet att skicka in era synpunkter till kommunen. Tyvärr cirkulerar felaktig information om samrådshandlingens innehåll på sociala medier.

Skriv din alt-text här

Samrådshandlingen är ett första förslag som kommer justeras både inför granskning och antagande.

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter från exempelvis medborgare, företag, föreningar och myndigheter. Synpunkter från samrådet och den tidiga dialogen kommer att sammanställas i en så kallad samrådsredogörelse. Där kommer man kunna läsa vilka synpunkter som kommit in, hur kommunen tar ställning till dessa och vilka ändringar som har gjorts i förslaget till översiktsplan.

Samrådsredogörelsen kommer att publiceras i samband med granskningen av Översiktsplan 2040, som är planerad under höst/vinter 2023.

Kommunens mål är att översiktsplanen ska gå att förstå för både professionella användare och privatpersoner. Om du är osäker på hur du ska tolka något i översiktsplanen eller har några andra frågor- tveka inte att höra av dig till kommunen, mejla: kommun@orust.se eller ring: 0304-33 40 00

Byggande på landsbygden

I samrådshandlingen föreslås att ny bostadsbebyggelse på landsbygden framförallt kan vara lämplig att uppföra där:

  • Det finns tillgång till viss kollektivtrafik
  • Den placeras i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur
  • Det finns förutsättningar för vatten och avlopp
  • Det inte skadar natur- och kulturmiljöer
  • Det inte skadar jord- och skogsbruk

Dessa kriterier har också stöd i plan- och bygglagen, som kommunen behöver förhålla sig till vid förhandsbesked, bygglov och detaljplaner.

På landsbygden som omger de fyra större tätorterna kan även bostadsutveckling med ett större antal bostäder vara lämpligt. Översiktsplanen lyfter även landsbygdens roll för näringslivets utveckling på Orust och att byggnation för jord- och skogsbruk och dess sidonäringar ska prioriteras.

Läs mer här: orust.se/oversiktsplan2040

Artikeln uppdaterades