Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Markanvisningstävling Östra Dalby avgjord

Nu är markanvisningstävlingen för Östra Dalby avgjord. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att tilldela Studor AB markanvisningen för området. Studor AB ska tillsammans med kommunen ta fram en ny detaljplan för området baserat på deras anbud.

Foto visande ängar i Dalby sett från bergetFörstora bilden

Foto över östra Dalby.

Området

Med sitt lugna läge och charmiga karaktär är Dalby lätt att tycka om. Området erbjuder en unik havsutsikt och tillgång till naturen, i form av skogspromenader, odling, bad och båtliv. Det övergripande syftet med markanvisningstävlingen var att skapa en hållbar och attraktiv bebyggelse som tydligt knyter an till omgivande landskap. Området innefattar både skogsmark på Ängsbergets västra sida samt en del av dalgången nära bergets fot.

Foto över östra Dalby med delområde för markanvisning inritatFörstora bilden

Delområden för markanvisning östra Dalby.

Foto över östra Dalby med delområde för markanvisning inritatFörstora bilden

Delområden markanvisning östra Dalby.

Snabba fakta om förslaget

  • Fastighetsbeteckning: del av Dalby 1:24, 1:84 och Henån 1:306.
  • Antal bostäder: cirka 120-130.
  • Upplåtelseform: Bostadsrätt och äganderätt.
  • Projektägare: Studor AB.

Tidplan

  • I början av 2023 tecknades markanvisningsavtal med Studor AB.
  • Detaljplan påbörjas under 2023
  • Utbyggnad sker i etapper efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Illustration

Nedan visas illustrationer från Studor AB:s förslag

Artikeln uppdaterades