Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Vi behöver fler familjehem

Idag den 27:e april är det Familjehemmens dag! Idag firar vi och riktar ett stort tack till alla familjer som öppnat sitt hem för ett barn eller ungdom, som behöver en extra familj.

Två kvinnor står vid en björk.

Familjehemssekreterarna Frida Ödman och Anna Zetterberg.

”Man kan göra en stor skillnad för de här barnen genom att öppna sitt hem. Det kan vara krävande och tufft, men ger också mycket glädje att få vara den som är avgörande för ett barns framtid” säger Frida Ödman, familjehemssekreterare i Orust kommun.

Tillsammans med kollegan Anna Zetterberg söker hon nu fler familjehem i Orust kommun! Att vara familjehem innebär bland annat att vara barnets familj och hjälpa till och stötta barnet med vardagliga saker. Som familjehem får du ersättning, handledning och utbildning.

Är du intresserad?

Kontakta:

Frida Ödman, 0304-33 42 89, frida.odman@orust.se

Anna Zetterberg. 0304-33 43 97, anna.zetterberg@orust.se

Linda Odengard, 0304-33 41 84, linda.odengard@orust.se

Artikeln uppdaterades