Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Fem tips om eldning inför Valborg

April och maj är månader då Sveriges räddningstjänster gör extra många utryckningar, bara under dessa månader rycker Räddningstjänsten i landet ut till över 1 000 bränder i skog och mark.

Brandman släcker en stor brasa.

Bränderna beror till stor del på oförsiktig eldning med gräsbränder som följd. Och med Valborg i antågande uppmanar Brandskyddsföreningen till aktsamhet och ger tips för säkrare majbrasor.

Risken för gräsbränder skiftar med årstiden och var i landet man bor. Branden kan också bete sig olika beroende på väderförhållanden samt hur omgivning och växtlighet ser ut. På våren är gräsbränder vanligast medan det under torra sommar- och höstmånader är vanligare med skogs- och markbränder.


"När det torra fjolårsgräset kommer fram är risken som störst för bränder och man bör vara extra försiktig vid eldning utomhus. Elden kan lätt sprida sig i vårvinden och i värsta fall antända byggnader i närheten" säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.


Räddningstjänsten gör också varje år flera utryckningar under Valborg då många majbrasorna tänds runt om i landet.
"De flesta tror att de kan hantera en eld eller en majbrasa, men ändå inträffar många bränder orsakade av just eldning utomhus – och när elden väl sprider sig kan det gå fort, speciellt om en gnista flyger i väg och hamnar i torrt fjolårsgräs. Många bränder skulle kunna undvikas om fler hade koll på vad man ska tänka på och följer våra tips" säger Lars Brodin.

Brandskyddsföreningens fem bästa tips för säkrare majbrasor:

 

1. Kontrollera vad som gäller i din kommun!

Besök kommunens hemsida för att kontrollera vad som gäller just där du bor. För majbrasor och annan eldning på allmän plats krävs också tillstånd från polisen.

2. Bygg en bra brasa!

Placera elden långt ifrån byggnader, bilar och elledningar, och håll koll på vindriktningen. Se till att brasan är fri från plast, däck och övervintrande djur. Iakttag också stor försiktighet i användandet av brännbar vätska till att starta branden.

3. Utrusta dig!

Ha en vattenslang redo i närheten av elden. Använd spadar eller krattor för att släcka mindre bränder, och ladda din mobiltelefon så att du kan ringa Räddningstjänsten.

4. Håll koll!

Se till att personer med tillgång till släckutrustning håller elden under ständig uppsikt.

5. Lämna inte elden för tidigt!

Bevaka elden tills all glöd har slocknat, och täck askhögen med vatten eller jord. Besök platsen några timmar efter släckning för att vara på säkra sidan.

Ladda gärna ner appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du bland annat kan ta del av den lokala brandriskprognosen och få mer information om säker eldning utomhus.

För mer information:

Lars Brodin, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen,

Tel: 070-619 74 16, eller E-post: lars.brodin@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen,

Tel: 070-542 77 18 eller E-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Artikeln uppdaterades