Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Miljöenheten vann Kvalitetspriset 2022

Miljöenheten har vunnit Kvalitetspriset 2022 för konceptet ”Åtgärdssamordnare” i kategorin "Förbättring som gynnar användaren i Orust kommun".

Två män och två kvinnor ler in i kameran.

Från vänster: Marie Arvidsson, miljöstrateg och projektsamordnare, Kristian Littke, åtgärdssamordnare, Ulrika Marklund, miljöchef och Andreas Höglind, åtgärdssamordnare

Åtgärdssamordnare är ett sätt att möjliggöra fysiska naturvårds- och vattenmiljöåtgärder.

”Vi förenklar processen från idé till färdig åtgärd. Det innebär att åtgärdssamordnarna på miljöenheten hjälper markägare, som har en idé om en miljöförbättrande åtgärd, hjälper dom att söka pengar, söka tillstånd och samordna hela processen. Trappsteget att utföra en miljöförbättrande åtgärd blir då inte så högt. Staten har mycket pengar att söka, men det kan vara svårt och krångligt för en lekman att mäkta med, men vi är ansökningsproffs” säger Kristian Littke, åtgärdssamordnare inom Orust kommun och 8+fjordar.

Konceptet Åtgärdssamordnare infördes 2019 i Orust kommun. Sammanlagt har man lyckats få omkring 40 miljoner kronor beviljade av staten, EU och andra bidragsgivare till olika miljöförbättrande projekt. Det har främst handlat om våtmarker, dammar och restaurering av vattendrag på Orust och i 8-fjordarkommunerna.

”Det hade inte varit möjligt utan vår tidigare chef Ulrika Marklunds engagemang och vilja, hon startade det hela!" säger Kristian Littke och fortsätter:

"Det känns väldigt roligt att få priset, nu hoppas vi kunna hålla tempot uppe och hjälpa ännu fler markägare som vill förbättra miljön. Belöningen är stor när man ser naturens svar på åtgärderna. Det kan vara så enkelt som när man ser nya fåglar eller groddjur bosätta sig i våtmarken."

Vad ska ni göra för prispengarna på 25 000 kronor?

"Vi ska segla tillsammans med Byggenheten och titta på Orust från havet, titta på byggnation och andra intressanta saker med kopplingen hav och människa".

Motiveringen lyder:

Från krångel och byråkrati till ett glädjefullt miljöarbete som ger resultat!

Med konceptet ”Åtgärdssamordnare” lyckas ni genom ett gott samarbete och kreativa lösningar realisera markägarnas idéer om miljöförbättrande åtgärder. Att underlätta byråkrati och administration och facilitera hela processen från ansökan, upphandling, tillstånd, entreprenad och former för skötsel av den färdiga åtgärden, får ni saker att hända, på riktigt!

Med dialog och ett högt tempo tar ni tillvara på medborgarnas engagemang och bygger goda relationer mellan kommunen och våra lokala aktörer. En liten ekonomisk insats har systematiskt växlats upp till tiotals miljoner kronor i statliga stöd som gynnar både invånare och miljön på Orust.

Efter århundraden av utdikning av våtmarker som nu kan återställas, bidrar ert arbete till att uppnå de nationella miljömålen för minskat klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Åtgärden bidrar även till att mildra effekterna av ett förändrat klimat.

Med hög kompetens och att ni prioriterat att sprida positiva nyheter om arbetet i sociala medier bidrar ni även till att sätta Orust på kartan som en av de mest offensiva kommunerna i Sverige att få saker att hända inom miljöområdet.

Artikeln uppdaterades