Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Workshop om Fyrbodalsmodellen

Igår hade enhetscheferna inom sektor omsorg en workshop om Fyrbodalsmodellen.

Det är en kompetensutvecklingsmodell som införs inom omsorgen. Det övergripande syftet med modellen är att nå ökad kvalitet för verksamheten och möjliggöra karriärvägar för medarbetarna samt höja statusen för omsorgsyrket. Med en strukturerad kompetensmodell blir det lättare att bibehålla och nyrekrytera personal.

En viktig del är att kartlägga och öka kompetensen hos medarbetarna.

”I Orust kommuns äldreomsorg har vi 89,6 procent utbildade medarbetare bland våra tillsvidareanställda, men vi har inte någon uttalad kompetensutvecklingsplan. Fyrbodalsmodellen hjälper oss få en tydligare struktur och planering i det arbetet” säger Marina Hasselgren, verksamhetschef inom sektor omsorg.

Artikeln uppdaterades