Artikeln publicerades

Omsorg och hjälp

Kostenheten vann Kvalitetspriset för digitaliserad egenkontroll

Kostenheten har vunnit Kvalitetspriset 2022 i kategorin ”Förbättring av interna processer”.

Två kvinnor håller i ett diplom.

Sofia Johansson, kostadministratör och Åsa Björklund, arbetsledande kock.

De vinner priset på grund av att de infört digitaliserad egenkontroll i våra kommunala kök, något som inneburit både en kompetenshöjning och ett smidigare arbetssätt. Prissumman är på 25 000 kronor.

”Det känns väldigt roligt att få priset, det här ligger helt rätt i tiden” säger Sofia Johansson, kostadministratör.

Att arbetet varit så framgångsrikt tror hon beror på flera saker:

”Alla har varit delaktiga, vi har roterat arbetsmomenten så alla känner sig trygga och säkra i det som ska göras. Det har gått så bra att nu har vi blivit inbjudna att föreläsa om vårt arbete på en konferens!” säger hon.

Vad händer nu?

”Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete med att digitalisera måltidsbeställningar inom omsorgen och vi vill också arbeta vidare med matsalsmiljön på våra skolor som har stor betydelse för våra elever. Alla våra tillagningskök arbetar nu med detta och endast ett mottagningskök kvarstår!” säger hon.

 

Motivering:

Från pärm till skärm och resan däremellan!

Uppdraget att servera god, hälsosam och säker mat till våra gamla och unga är komplext. Det är förutom inköp, tillagning och servering, även omfattande hantering av livsmedel som ställer olika krav vid förvaring, tillagning, varmhållning, nedkylning och transporter. Det kan lätt bli fel, och för våra sköra äldre eller ett barn med allergi kan det få allvarliga konsekvenser. Då är rätt kompetens och en fungerande egenkontroll A&O, ett viktigt verktyg.

Med devisen, ”det skall vara lätt att göra rätt” har ni systematiskt och målmedvetet arbetat för en digitaliserad egenkontroll i samtliga tillagningskök. Ni har arbetat utifrån att de som vet bäst om de olika momenten och arbetar nära produktionen är delaktiga, får ansvar och befogenheter. Resultatet är att alla kan och har rätt kompetens för att utföra det som krävs, för att skapa en trygghet i att maten som serveras är säker.

Ni har genom utbildning, erfarenhetsutbyte och diskussioner tillsammans med medarbetarna i alla kök även skapat sociala möten och stärkt gruppen. Att arbetet dessutom underlättar för tillsynsmyndigheten och leder till minskat matsvinn som bidrar till kommunens hållbarhetsmål för en bättre planet, är bara att gratulera.

Tack för ert gedigna arbete och riktigt god mat!

Artikeln uppdaterades