Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet

Bekämpningen av den invasiva växten sjögull har pågått sedan 2020. Bekämpningen kommer att fortsätta även under 2023 i Mjösund - centrala delen av Grindsbyvattnet.

Ett vattendrag med en stor massa växter i mitten av sjön.

På bilden nedan ser man hur sjögullet i slutet av 2020 bildade en tät matta i Mjösund. På nästa bild ser man hur vi nu lyckats skapa en ”ränna” utan sjögull där båtar kan passera utan risk för att fastna och sprida växten vidare.

Ett vattendrag med en stor massa växter i mitten av sjön.

Metoden som Orust kommun och Länsstyrelsen i samarbete använder, är den så kallade Tingsryd-metoden med flytande ramar av trä eller aluminium med mörk fiberduk eller kapellduk. Duken gör att växten inte får solljus och därmed inte kan växa eller blomma. Efter en säsong utan ljus har den bekämpats och man kan året därpå bekämpa ett nytt område.

Under början av maj påbörjades årets bekämpning genom att ramarna placerades ut på ungefär rätt plats. Under juni när sjögullet är synligt vid ytan kommer ramarna finjusteras. Utförarna kommer även testa nya typer av flytande presenningar som specialtillverkats för bekämpning av vattenväxter.

Sjögull är en invasiv växt som hämtades till Sverige i slutet av 1800-talet från Asien och har sedan spridit sig från trädgårdsdammar ut i större sjöar. Den orsakar problem för den inhemska floran och faunan och kan bilda täta mattor som är svåra att ta sig igenom med exempelvis båt eller kajak och påverkar därför även friluftslivet.

För att bli av med växten helt ur sjön krävs ytterligare många års bekämpning.

Läs mer:

Sjögull, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades