Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nytt uppdrag ska forma förpackningsinsamling

Ulrika Marklund har fått tjänsten som miljö- och hållbarhetsspecialist vid Orust och Tjörns kommuner.

En mörkhårig kortklippt kvinna står vid fyra soptunnor.

Ulrika Marklund, ny miljö- och hållbarhetsspecialist.

Hon arbetade tidigare som miljöchef för Orust kommun och har under 18 år framgångsrikt drivit miljöarbetet i kommunen.

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024. Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete. Kommunerna ska då också erbjudas separat insamling av matavfall från hushåll.

Den 1 januari 2026, ska kommuner även införa separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.

”Det här är något vi kommer att behöva arbeta intensivt med. Det är en viktig fråga och vi måste både mobilisera och kraftsamla för att kunna möta de här kraven. Det kommer att bli en stor uppgift att klara av detta, men jag ser det som en intressant utmaning” säger Ulrika Marklund.

Hon kommer nu att arbeta med att göra en plan för den fastighetsnära insamlingen, som ska redovisas för Naturvårdsverket i höst.

”Vi ska också genomföra en gemensam upphandling för Orust och Tjörn, för entreprenörer, som ska ta hand om insamlingen av förpackningsmaterial från återvinningsstationer.” säger hon.

Vi önskar Ulrika varmt lycka till med hennes nya tjänst!

Artikeln uppdaterades