Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Asfaltering av gång- och cykelväg i Ellös

Just nu bygger vi gång- och cykelvägar i Ellös, längs Morkullevägen och Hällavägen. På måndag, den 22 maj, kommer det att ske asfaltering av gång- och cykelvägen på Morkullevägen.

Karta över ett område med en väg.

Ny gång- och cykelväg längs Morkullevägen.

Framkomligheten kan bli något begränsad i området under kortare perioder.

Båda gång- och cykelvägarna beräknas vara klara i mitten av sommaren 2023.

Vid frågor kontakta Linn Bragd, Orust kommun, via e-post: linn.bragd@orust.se

Artikeln uppdaterades